برنامه ها

کلاسهای کتاب مقدس در کلیسای نور هانوفر

یکشنبه ها از ساعت 14 الی 15 کلاسهای کتاب مقدس در کلیسای نور هانوفر

تشکیل میشود

در این کلاسها مبانی پایه مسیحیت آموزش داده می شود
در پایان هر جلسه نیز فرصتی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است
هدف این کلاسها درک عمیق تر با کتاب مقدس و رشد در کلام خدا میباشد
موضوعات دروس متنوع و دارای زمانبندی مشخص است ( به عنوان مثال درسهایی در مورد توبه و ایمان نجاتبخش )


جلسات عبادتی در کلیسای نور هانوفر

هر یکشنبه ساعت 15.30 جلسات عبادتی در کلیسای نور هانوفر برگزار میگردد

با یکدیگر و با خداوند مشارکت مینماییم و قصد داریم که هر چه بیشتر خدا را از طریق پرستش، دعا، موعظه وکلام خدا بشناسیم  و محبت او راحقیقتا” حس و تجربه کنیم
ما ایمان داریم که خدا کلیسا را به مشارکت با یکدیگر و خودش فراخوانده است و باور ما اینست که خداوند از صمیم قلب خواستار برقراری یک رابطه زنده و نجاتبخش با ما انسانهاست
برای همین خدا را با شادی عبادت میکنیم و حضور او را میطلبیم و بر پایه کتاب مقدس بدنبال شناخت او هستیم


پرستش و دعا در کلیسای نور هانوفر

هر یکشنبه ساعت 15.30 تا 16.15 و در پایان موعظه

بخش قابل توجه ای از عبادت ما دعا و پرستش میباشد
کانون توجه ما پرستش عیسی مسیح است . در این راستا تمام حواسمان را متوجه خداوند کرده، متمرکز به او هستیم، او را پرستیده و به سوی او دعا میکنیم
با یکدیگر به همراهی سرود و موسیقی خداوند را جلال می دهیم و حضور او را میطلبیم
طبق کتاب مقدس با سرود خواندن، شکرگزاری، نواختن موسیقی در شادی،  دعا و نیایش خداوند را ستایش کرده در حضورش زانو می زنیم

در کلام خدا آمده است که خداوند در میان پرستش قومش ساکن است
و ما باور داریم که خداوند به هنگام دعا و پرستش در بین ما حضور دارد
و هدف ما در زمان دعا و پرستش ملاقات با خدای زنده میباشد
در پرستش حضور خداوند را میتوان به وضوح حس کرد

مزامیر   68:26
” خدا را در جماعت بزرگ متبارک خوانید”

مزامیر   66:8
“ای‌ قومها، خدای‌ ما را متبارک خوانید. آوای ستایش او را بشنوانید”

مزامیر   100:4

“به دروازه های او با شكرگزاری‌ داخل‌ شوید؛ و به‌ صحنهای‌ او با ستایش، او را سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید”


جلسات دعا در کلیسای نور هانوفر

هر چهارشنبه از ساعت 17.30 الی 19.30

اول تیموتائوس باب 2 آیه 1
” چند نکته مهم را نیز مورد تاکید قرار می دهم : برای همه مردم دعا کن ؛ از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند؛ و بسبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد، او را شکر کن”

همانطور که در کتاب مقدس – اول تیموتاوس عنوان شده در جلسات دعا برای نیازهای مختلفی دعا می شود
ما به ضرورت و اهمیت دعا ایمان داریم که در دعای متحد قدرت خدا جاری میشود
با ایمان به قدرت لایتناهی خداوند تجربه های بسیاری در دعا داریم که چطور بیماران شفا گرفته، مشکلات حل شده و معجزات خداوند بواسطه دعا جاری شده است