در مورد ما

P

کشیش سعید در حال موعظه

خواهر و برادر گرامی

به صفحه اینترنتی ما، “کلیسا و میسیوناری نور” خیلی خوش آمدید. از اینکه از این صفحه دیدار میکنید خیلی خوشحالیم

ما یک کلیسای فارسی زبان در شهر هانوفر هستیم و اسم این کلیسا “نور” است

کلیسای نور عمدتا” یکی از اصلی ترین بخشهای فعالیت این میسیوناری مسیحی است

این صفحه اینترنتی، به شما اطلاعات و بینشی در مورد کلیسای نور هانوفر میدهد، تا فعالیتهای این میسیوناری را بهتر بشناسید

ما میدانیم و ایمان داریم که خدا همه انسانها را بی قید و شرط و بدون استثنا دوست دارد و میخواهد که یک مشارکت صمیمی با ما داشته باشد. خدا به ما علاقه مند است، از ما مواظبت میکند و خواست او یک رابطه زنده با هر یک از ما است

شما را دعوت میکنیم که در جلسات عبادتی کلیسای نور هانوفر شرکت کنید تا با یکدیگر و با خدا مشارکت داشته باشیم. او را بیشتر و بیشتر بشناسیم و محبت حقیقی اش را تجربه کنیم

ملاقات با خدا زندگی ما را عوض میکند

از صمیم قلب به شما خوش آمد میگوییم، ” بچشید و ببیند که خداوند نیکوست.” مزمور 34:8

برکت و شادی را برایتان درخواندن و نگاه کردن این صفحه اینترنتی آرزو میکنیم

شبانان کلیسای نور هانوفر